Tokie visokie

Juk Spalio vėjo namuose

Pavasariniai broliai paisyt jo tvarkos privalo

Ir atėjūno plaukus baust lediniais pirštais,

Sukaustyti jo kojas stingstančia lava,

O geizerio purslų karščiu

Nuskaistint jų nedorą mintį.